Forside 2021-09-06T09:38:22+00:00

Om Holmetjern

Holmetjern Invest er et investerings og utviklingsselskap som startet sin virksomhet i 2014. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Trondheim, og eies av Trondheimsfirmaene Selmer Holding, Snowy Invest og Singsaker Eiendom

Vi har i dag vår virksomhet innen Eiendom, industri og finansielle investeringer.

Selmer Holding

Snowy invest

Singsaker eiendom

Overvik Utvikling

Oreid

Opsahlhaven

Ingen nettside enda

Tech Damper

Ultimovacs

MCA

Kontakt info